Dynasty Warriors 9 Weapons List


Below you can find the full Dynasty Warriors 9 weapons list for all of the games so far revealed characters which should hopefully give you an insight into how each character will play.

Dynasty Warriors 9 Weapons List

1- Halberd (Lu Bu)

2- Miaodao (Zhou Tai)

3- Dao (Sima Zhao)

4- Fan Sword (Cao Xiu)

5- Nunchaku (Ling Tong)

6- Steel Whipsword (Xun You)

7- Shadow Fan (Pang Tong)

8- Guan Dao (Guan Yu)

9- Wolf Teeth Mace (Guan Yinping)

10- Chakram (Sun Shangxiang/Wang Yi)

11- Double Axes (Ma Dai/Zhang Liao)

12- Double Fans (Xiaoqiao/Daqiao)

13- Double Flail (Xu Sheng/Zhang Bao)

14- Double Swords (Lu Xun/Liu Bei/Cao Pi)

15- Dual Pike (Cheng Pu/Jiang Wei)

16- Feather Fan (Zhuge Dan/Zhuge Liang/Sima Yi)

17- Flail (Dong Zhuo/Cao Ren)

18- General’s Sword (Cao Cao/Sun Quan/Xu Shu)

19- Great Mace (Xu Zhu/Huang Gai)

20- Kusarigama (Gan Ning/Jia Xu/Chen Gong)

21- Longtou Dazhadao (Zhou Cang/Sun Ce/Wen Yang)

22- Pike (Lu Meng/Yueying)

23- Rapier (Liu Shan/Yuan Shao/Sima Shi)

24- Shooting Bladespear (Man Chong/Jia Chong/Guo Huai)

25- Spear (Zhang Fei/Zhao Yun/Ma Chao)

26- Staff (Zhu Ran/Guo Jia/Zhou Yu)

27- Sword and Shield (Lu Lingqi/Xingcai)

28- Throwing Daggers (Wang Yuanji/Zhang He/Xun Yu)

29- Twin Rods (Xiahou Yuan/Taishi Ci)

30- Whip (Diaochan/Zhenji)

31- Zanbato (Guan Ping/Xiahou Ba)

32- Great Axe (Dian Wei/Deng Ai/Xu Huang)

33- Podao (Sun Jian/Xiahou Dun)

34- War Trident (Yu Jin)

35- Ji (Xin Xianying)

Dynasty Warriors 9 Weapons

gameratedgames

gameratedgames

Gameratedgames Owner at Gameratedgames
At Gameratedgames.com, what we are trying to create is a community where Gamers from all other the world can find game reviews by gamers and unbiased, truthful opinions and ratings of old and new games.
gameratedgames