Dynasty Warriors 9 Weapons List


Below you can find the full Dynasty Warriors 9 weapons list for all of the games so far revealed characters which should hopefully give you an insight into how each character will play.

Dynasty Warriors 9 Weapons List

1- Halberd (Lu Bu)

2- Miaodao (Zhou Tai)

3- Dao (Sima Zhao)

4- Fan Sword (Cao Xiu)

5- Nunchaku (Ling Tong)

6- Steel Whipsword (Xun You)

7- Shadow Fan (Pang Tong)

8- Guan Dao (Guan Yu)

9- Wolf Teeth Mace (Guan Yinping)

10- Chakram (Sun Shangxiang/Wang Yi)

11- Double Axes (Ma Dai/Zhang Liao)

12- Double Fans (Xiaoqiao/Daqiao)

13- Double Flail (Xu Sheng/Zhang Bao)

14- Double Swords (Lu Xun/Liu Bei/Cao Pi)

15- Dual Pike (Cheng Pu/Jiang Wei)

16- Feather Fan (Zhuge Dan/Zhuge Liang/Sima Yi)

17- Flail (Dong Zhuo/Cao Ren)

18- General’s Sword (Cao Cao/Sun Quan/Xu Shu)

19- Great Mace (Xu Zhu/Huang Gai)

20- Kusarigama (Gan Ning/Jia Xu/Chen Gong)

21- Longtou Dazhadao (Zhou Cang/Sun Ce/Wen Yang)

22- Pike (Lu Meng/Yueying)

23- Rapier (Liu Shan/Yuan Shao/Sima Shi)

24- Shooting Bladespear (Man Chong/Jia Chong/Guo Huai)

25- Spear (Zhang Fei/Zhao Yun/Ma Chao)

26- Staff (Zhu Ran/Guo Jia/Zhou Yu)

27- Sword and Shield (Lu Lingqi/Xingcai)

28- Throwing Daggers (Wang Yuanji/Zhang He/Xun Yu)

29- Twin Rods (Xiahou Yuan/Taishi Ci)

30- Whip (Diaochan/Zhenji)

31- Zanbato (Guan Ping/Xiahou Ba)

32- Great Axe (Dian Wei/Deng Ai/Xu Huang)

33- Podao (Sun Jian/Xiahou Dun)

34- War Trident (Yu Jin)

35- Ji (Xin Xianying)

Dynasty Warriors 9 Weapons

gameratedgames

gameratedgames

Gameratedgames Owner at Gameratedgames
At Gameratedgames.com, what we are trying to create is a community where Gamers from all other the world can find game reviews by gamers and unbiased, truthful opinions and ratings of old and new games.
gameratedgames

Latest posts by gameratedgames (see all)